ตำรับ ฮ่องกง

เลิศรส พรีเมี่ยม ถึงรสชาติ

เร็วๆ นี้ @ ภูเก็ต